First page
Sitemap
Feedback
Slavik Bihun’s Personal Site
Humanness & Optimism, Professionalism & Perfection

YurHit

Презентація на Форумі "Правники - суспільству" проекту фундаментальної книги «Сповідь про право. Моя філософія права» (16.04, 17:00)

15.04.2010

Бібліотека міжнародного фахового часопису «ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» та укладачі В’ячеслав БІГУН та Борис МАЛИШЕВ презентують проект фундаментальної книги «СПОВІДЬ ПРО ПРАВО. МОЯ ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»  

Презентація: Київський Форум «Правники – суспільству», 16 квітня 2010 року, 18:00 (м. Київ, «Український Дім», 2 поверх)

Мета книги

 • відображення оригінальної (автентичної) думки про право українських теоретиків і практиків (мислителів і діячів)

Завдання

 • увіковічнити авторизовану думку про право сучасних українських теоретиків і практиків права
 • активізувати наукову дискусію про право, підняти її рівень наукової та практичної значущості
 • узагальнити матеріал для включення в збірку «Український внесок у філософію та теорію права» (робоча назва), яку планується видати й презентувати до Всесвітньому Конгресі Міжнародної асоціації філософії та соціології права (2011, Німеччина)

Автори

 • Відомі українські теоретики та практики права
 • Добір: «Перша десятка» правознавців, вибраних укладачами, рекомендують 5 потенційних авторів за значущістю та/чи оригінальністю поглядів на право. Автори визначаються за рейтингом рекомендацій. Укладачі мають привілей запропонувати зробити внесок ще п’яти авторам, зважаючи на значущість чи оригінальність їхньої правової думки
 • «Перша десятка»: Бабкін В. Д., Кисіль В. І., Козловський А.А., Козюбра М. І., Костенко О.Б., Максимов С. І., Мережко О. О., Орзіх М. П., Рабінович П. М., Тацій В. І., Цвік М. В., Шаповал В. М., Шемшученко Ю. С.

Рубрики (питання) книги

 • Як сформувалося та трансформувалося ваше уявлення про право (праворозуміння)
 • Що таке право? - ваше праворозуміння
 • Природне і позитивне право: антиномія чи конвергенція?
 • Ваше розуміння співвідношення справедливості та права
 • Верховенство права (Ваше розуміння)
 • Якою є філософія права України (сучасної та загалом)
 • Яким буде майбутнє права – ваше бачення

Спосіб подання – методика

 • Матеріал друкується «як є», без редакції та доповнень, посилань (від себе)
 • Суб’єктивний підхід (погляди і переконання)
 • Обсяг: загальний – 1 (один) друкований аркуш на автора
 • Зазначається дата завершення роботи над матеріалом автора
 • Термін автору на підготовку матеріалу: 30 днів
 • Авторські статті доповнюються: 1) вступною статтею укладачів; 2) узагальнюючою статтею від укладачів. Додаток: фотографія, автограф, коротка біографічна довідка, що передують статті
 • Орієнтовний план виходу: 2010 – початок 2010 року у рубриці «Бібліотека міжнародного журналу «Проблеми філософії права»

Запрошуємо до співпраці видавців!

(c) Укладачі: В. Бігун та Б. Малишев

ПРО УКЛАДАЧІВ

В’ячеслав Степанович БІГУН

Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка (юрист-спеціаліст, референт-перекладач англійської мови, 1992-1997), University of Connecticut School of Law (LL.M., 1997-1998); Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (аспірантура, 2000-2003).

Наукова кваліфікація: к. ю. н. (2004) (спеціальність 12.00.12 – філософія права. Тема дисертації: «Людина в праві: аксіологічний підхід» (2003-2004, науковий керівник: д. ю. н., проф. В. Д. Бабкін); наукове стажування (Гейдельберзький університет, проф. В. Брюггер, 2004-2005)); завершує роботу над дисертацією з філософії правосуддя на здобуття ступеня д. ю. н. зі спеціальності 12.00.12 – філософія права (науковий консультант: проф., д. ю. н. В. Д. Бабкін)).

Посада, місце роботи: науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доцент Київського університету права НАН України.

Дослідницькі інтереси: філософія права (філософія правосуддя), антропологія та соціологія права, юридична професія та освіта, конституційне право, порівняльне правознавство, міжнародне право, Європейське право прав людини, резонансні судові процеси.

Доробок: більше 400 наукових і журналістських праць (перелік: www.bihun.info/).publications

Інше: голова Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України (з 2007), член секретаріату Всеукраїнської асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR Ukraine), член редколегії та відповідальний секретар міжнародного часопису «Проблеми філософії права» (з 2003).

Контакти: е-пошта: vsbihun@hotmail.com, ЮрСлава – Персональний сайт – www.bihun.info

 

Борис Володимирович МАЛИШЕВ

Освіта: Київський національний університет ім. Т. Шевченка (юрист, магістр права, 1993-1998; аспірантура 1998-2001).

Наукова кваліфікація: к. ю. н. (2002) (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Тема дисертації: «Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект)» (2002), науковий керівник: проф. В. О. Котюк)).

Посада, місце роботи: доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Дослідницькі інтереси: дослідження проблемних питань справедливості у праві, мети у праві, системи у праві, судової правотворчості, порівняльного правознавства.

Доробок: понад 20 наукових статей з проблем теорії і філософії права. Монографія «Судовий прецедент у правовій системі Англії (Київ, 2008).

Інше: адвокат (з 2005).

Контакти: е-пошта: borys.malyshev@gmail.com ЖЖ: http://b-malyshev.livejournal.com/

 

 

Statictics

Rambler's Top100

It is created
in studio

~~ <*))>< ~ fishdesign