First page
Sitemap
Feedback
Slavik Bihun’s Personal Site
Humanness & Optimism, Professionalism & Perfection

YurHit

ЮрКонференція. «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова (27-28.11.2009)

18.10.2009

Тема: конференція / conference

27-28 листопада 2009 р. у м. Львів на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14) відбудеться Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні  проблеми теорії та історії прав людини, права і держави», присвячена пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова.

Організатори:

 • Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Студентське наукове товариство
 • Одеська національна юридична академія, Студентське наукове товариство
 • Львівська лабораторія прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Філософсько-правові дослідження;
 • Дослідження у загальній теорії прав людини;
 • Загальнотеоретичні дослідження права та держави;
 • Історичні дослідження права та держави. 

Робочі мови: українська, російська, англійська

До участі в конференції запрошуються студенти (з 3-го курсу), аспіранти та молоді вчені.

Для участі необхідно до 5 листопада 2009 року надіслати заявку на участь (за формою) разом з матеріалами в електронному вигляді, а також відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів або деканату) – це на е-адресу: SNT.lawschool@gmail.com, або заявку на участь разом із матеріалами в друкованому та електронному вигляді (на диску CD-R), а також  рецензію наукового керівника чи іншої особи, що має науковий ступінь чи/та вчене звання (підпис має бути засвідчений печаткою відділу кадрів або деканату). на адресу: 79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14 юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Студентське наукове товариство

За додатковою інформацією просимо звертатись до Голови СНТ Олега Луці ва м.т. 8 (067)6744215

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Загальна тривалість – 2 дні;

 • 1 день – 27 листопада:
 • Реєстрація: 9-00 – 10-30;
 • Пленарне засідання: 10-30-12-30;
 • Обід: 12-30-13-30;
 • Секційні засідання: 13-30-18-00.
 • 2 день – 28 листопада:
 • Секційні засідання - 10-00-13-00;
 • Обід: 13-00-14-00;
 • Підведення підсумків конференції: 14-00-15-00.

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ДОПОВІДІ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ

 • назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (напр., Ivanov_Ivan.doc.).
 • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Доповідь повинна бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого самостійного дослідження, її тези – грамотно написані і акуратно оформлені.
 • Обсяг тез – до 3-ьох сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 • Перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора;
 • Другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) навчальний заклад (подвійний абзац);
 • Наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру) назва доповіді;
 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва  10 мм;
 • N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!
 • NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ)

 

Інше

 • Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок, або за рахунок сторони, що їх відряджає.
 • Організаційний внесок з учасника конференції складає 50 грн. та використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних із опублікуванням збірника тез доповідей учасників конференції та програми конференції.
 • Організаційний внесок учасника конференції сплачується поштовим переказом на адресу: 79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14, юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Студентське наукове товариство, Оргкомітет конференції, після підтвердження організаційним комітетом конференції учасника про його участь.
 • Програму конференції та збірник тез доповідей учасників конференції планується видати учасникам конференції при їх реєстрації.

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у

(назва конференції)

Прізвище _________________________________________

Ім'я ______________________________________________

По-батькові   _____________________________________

Місце навчання ___________________________________

Курс (Рік навчання в аспірантурі) ___________________

Тема доповіді ____________________________________

Секція  _________________________________________

Відомості про наукового керівника:

Прізвище _________________________________________

Ім'я ______________________________________________

По-батькові   ______________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання  _______________

Відомості про приїзд:

 Особиста участь / Не зможу взяти особисту участь.

 Потреба в готелі  __________________________________

Ваші координати для контакту:

Адреса  ________________________________________________

Тел.: ________________ Факс: _____________________________

Ел. адреса ______________________________________________

Запрошення на ім’я керівника мого ВНЗ (наукової установи) _________________(вказати ПІБ керівника та його посаду) вислати потрібно (не потрібно)  за адресою: _______________________.

 

 

Джерело: Оргкомітет конференції.  

 

Statictics

Rambler's Top100

It is created
in studio

~~ <*))>< ~ fishdesign