First page
Sitemap
Feedback
Slavik Bihun’s Personal Site
Humanness & Optimism, Professionalism & Perfection

YurHit

ЮрКонференція. Анонс “Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи” (6.11.2009)

12.10.2009

Тема: українська мова / Ukrainian language, юридична лінгвістика / legal linguistics

6 листопада 2009 року Київський національний університет внутрішніх справ проводить V Міжвузівську науково-практичну конференцію з проблем розвитку та функціонування державної мови “Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”, присвячену Дню української писемності та мови.

До участі в конференції запрошуються науковці та фахівці зацікавлених відомств, державних та недержавних структур, науково-педагогічні працівники.

Планується видання збірника тез доповідей її учасників. У разі зацікавленості просимо Вас до 15 жовтня 2009 р. надіслати тези доповідей у роздрукованому вигляді та в електронному варіанті поштою або на електронну адресу оргкомітету конференції (обов’язково зазначити: прізвище, ім’я, по батькові, тема доповіді, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, телефон, е-mail; зміст доповіді за наведеною нижче формою).

Вимоги до публікації: Оргкомітет конференції приймає тексти наукових доповідей обсягом до 2-х сторінок тексту формату А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1.5, назва доповіді – великими  літерами посередині рядка; нижче через 1 інтервал праворуч – прізвище, ініціали, посада, науковий ступінь, вчене звання автора. Далі через 1 інтервал – текст. Доповіді магістрів, ад'юнктів та аспірантів приймаються до публікації лише за наявності письмової рецензії наукового керівника.

Публікації, що не відповідають вищезазначеним вимогам та напряму роботи конференції або надані з порушенням терміну подання, розглядатися та публіку­ватися не будуть.

Тексти доповідей надсилаються на поштову адресу університету: 03035,  м. Київ,   пл. Солом’янська, 1, КНУВС, із поміткою: на конференцію «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» або на електронну адресу: mlakychuk@ukr.net

 

Statictics

Rambler's Top100

It is created
in studio

~~ <*))>< ~ fishdesign